Tagok

NKSK Nagyatádi Városi Könyvtár

Cím: 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 13.-14.
Tel.: +3682/352-090
E-mail: 

Galéria

Bemutatkozás

Nagyatádon, a második világháború után, 1952-ben létesült könyvtár. Ezt megelőzően is voltak könyvtárak a településen, nyolc-tíz iskolai és egyesületi könyvtár működött a harmincas években. A háború alatt ezek nagy részben elpusztultak.

A település 1971-ben kapott városi rangot, ami a könyvtár életére is jelentősen kihatott. A könyvtári szolgáltatások városi szintű megteremtése érdekében javítani kellett a működési feltételeket, és 1974-ben a volt Nemzeti Bankfiók helyére költözött a könyvtár.
Ekkor létesültek a fiókkönyvtárak is, ami jelenleg már csak Bodvicán működik. A rendszerváltásig járási könyvtárként módszertani, kistérségi feladatokat is ellátott az intézmény, de ez a feladatkör a 90-es évek elején megszűnt, ezt a szerepet a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár vette át.

A felnőtt könyvtár alapvetően szépirodalmi és szakirodalmi részlegekből áll. A bejáratnál található a folyóirat-olvasó, és ebben a teremben nyert elhelyezést a szépirodalom és a kézikönyvtári állomány.
Itt zajlik a kölcsönzési adminisztráció és a tájékoztatás is, ahol a könyvtárosok segítenek a használóknak az eligazodásban. A belső két terem ad helyet a természet- és társadalomtudományoknak.

A zenei részleget 1981-ben adták át galériás megoldással, ahol ma a helyismereti gyűjtemény, az Európai Unióval kapcsolatos könyvek, és a művészetről szóló szakirodalom található. A 2002-ben pályázaton nyert hat multimédiás számítógép is itt kapott helyet, jelenleg is ingyenes internet-eléréssel a könyvtár beiratkozott használói számára, mivel 2004 óta az Informatikai és Hírközlési Minisztérium újabb pályázatának eredményeként E-Magyarország Pontként is működik. Így megindulhatott a számítógépes infrastruktúra fejlesztése is.

Az 1990-es évek elején a gyermekrészleg új helyen folytathatta működését. A város vezetése a könyvtár épületével szinte szervesen összefüggő, szomszédos műemlék jellegű épület felújításával optimális keretet adott a gyermekkönyvtári munkának. Tágas, világos, boltíves belső terek jellemzik az új épületszárnyat, amely külön bejáratot kapott, kis átjáróval kapcsolódva a főépülethez. Itt helyeztük el a médiatárat is.

A városi könyvtár jelenleg közel 100.000 dokumentummal rendelkezik, amelynek egyharmada képezi a gyermekkönyvtár állományát, 3.600 darab a hangzó, audiovizuális és elektronikus állomány nagysága. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretében könyvtárközi kölcsönzéssel, könyvtári rendszeren belüli adatbázisok használatával is segítjük a továbbtanulást, az információhoz jutást. A könyvtárat látogatók 9 féle napilap, 15 féle hetilap, 80 folyóirat közül válogathatnak.

Az intézmény minden szolgáltatását igénybe vehetik a beiratkozott olvasók, a folyóirat- és a helyben olvasás bárki számára megengedett.

Megközelíthetőség