DDOP – 2.1.3/B-12

Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Egyesület

Az Egyesület 2012. november 14-én az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretében szervezetfejlesztés céljából benyújtott pályázatát 2013. januárjában támogatásra  érdemesnek ítélték. A támogatási szerződés megkötésére 2013. március 29-én került sor.

Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Desztináció-menedzsment Egyesület fejlesztési programja

A projekt keretein belül megvalósul:

 • a szervezet működési feltételeinek fejlesztése, szakmai feladatainak támogatása
 • irodai eszközök, szoftverek beszerzése
 • turisztikai termékfejlesztés
 • a desztináció turistákkal való megismertetése érdekében koordinált marketing tevékenység
 • a turisztikai szolgáltatók kínálatát összefogó, bemutató, egységes arculatú honlap kialakítása
 • a turizmusban érdekelt vállalkozásokkal, szolgáltatókkal való együttműködések ösztönzése

A projekt finanszírozása közösségi forrásból, valamint saját hozzájárulásból valósul meg. A közösségi forrás mértéke maximum 85 %, míg a saját hozzájárulás tervezett mértéke 15 %.
A projekt pályázatban tervezett forrásösszetétele az alábbiak szerint alakult:

 A projekt összköltsége 38 230 500 Ft 
 A támogatás összege 32 495 925 Ft
 Saját forrás/önrész összege    5 734 575 Ft
 Igényelhető előleg összege   4 660 443 Ft

A projekt kezdetének és befejezésének várható időpontja:
a projekt kezdete: 2013. július 1.,
a befejezés várható időpontja: 2015. június 30.

A projektben vállalt tevékenységek

1. Rendezvényszervezés

A rendezvényszervezés tevékenység keretében kettő program kerül megszervezésre.

Az I. program a Simongáti leányvásár, amelynek tervezett helyszíne a Szoborpark és Látogatóközpont (Nagyatád). A rendezvény tervezett időpontja: 2015. május. A programhoz kapcsolódó rövid programterv az alábbi:

Látogatóközpont kiállító termében kiállítás megrendezése.
Szoborparkban:

 • Kézművesek vására (Somogyra jellemző hagyományok: keramikusok, fafaragók, fajáték készítők, népművészeti baba és ruha készítő, csuhé-báb készítő, mézeskalács készítő, sajt, pörköltcukor készítők, szövők, kosárfonók, tojásfestők)
 • Kézműves foglalkozások: csuhé-báb készítés
 • Íjászat, sárkányeregetés, kisállat simogató
 • Kosárhintázás, kosárfonó bemutató
 • Lovaglás, patkoló kovács bemutató, lovaskocsizás
 • Gyermekfoglalkozások
 • Színpadi előadások (gyerekeknek szóló előadás, néptánc bemutató, népzenei együttes fellépése, vendégművész népzenei együttes koncertje – magyar népzenei hagyományok, Leányvásár) 
 • Táncház – tábortűz

II. program a Nagyatádi szüreti fesztivál, amelynek tervezett helyszíne a Szent István Park, Templom tér. A rendezvény tervezett időpontja: 2014. szeptember. A programhoz kapcsolódó rövid programterv az alábbi:

 • Szent István Park – belváros Szüreti felvonulás: Táncos- zenés felvonulás a hagyományok felelevenítésével kocsikon, hintón, lovon a Szent István Parkból kiindulva, a Széchényi tér megkerülésével.
 • Szabadtéri színpadon: népi hagyományokat felelevenítő műsor, kisbíró köszöntője, borkóstoló, néptánc bemutatók, borlovagok műsora, népdalcsokrok.
 • Templom téren: szüreti táncház a nagyatádi hagyományőrző csoportok és együttesek, valamint népzenei együttes közreműködésével.

2. Belföldi tanulmányút

Szakmai tapasztalatszerzés céljából a TDM tagok számára megszervezésre kerül egy belföldi tanulmányút. 

3. Marketing

A desztináció új pozícionálásának és márkaépítési, arculatépítési törekvéseinek megvalósítása:

 • 1 db Országos jelentőségű rádió megjelenés
 • 1 db Megyei televíziós PR riport
 • 1 db Megyei napilap PR cikk
 • 1 db PR film készítése 
 • 1 db WEB oldal kialakítása 
 • 1 db Fotótár, galéria kialakítása
 • Kiadványok készítése (prospektus, infomap, rendezvényplakát)
 • Internetes kampány
 • Hirdetések, PR-cikkek online és offline felületeken

4. Eszközbeszerzés, immateriális javak

A TDM szervezet megfelelő színvonalú munkavégzéséhez és a saját teljesítésben tervezett marketing feladatok ellátásához szükséges irodatechnikai eszközök beszerzése, szállítása. Beszerzésre került a szervezet számára egy multifunkcionális nyomtató, 3 db laptop, projektor, vetítővászon, spirálozó, lamináló.

5. Desztinációfejlesztési stratégia elkészítése

A pályázat kötelező eleme a stratégia elkészítése, amely magában foglalja a rövid-, közép-és hosszú távú célok megfogalmazását, a fejlődési irányok kijelölésére szolgáló célrendszer kialakítását. A stratégia elkészítése elengedhetetlen a turisztika fejlődéséhez, hiszen fel kell mérni a jelenleg rendelkezésre álló lehetőségeket és ezen lehetőségekre kell építeni a fejlesztést.

6. Desztináció vonzerőleltárát megalapozó adatgyűjtés

Programcsomagok, rendezvények, ajánlók összeállításához a desztináció teljes vonzerő leltárának feltérképezése. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az adatgyűjtés.

7. Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés

A folyamatos kapcsolattartás, együttműködés keretein belül az Egyesület a desztináció turisztikai szereplőinek részére TDM tematikájú szakmai rendezvényeket kíván szervezni.

8. Fogyasztói elégedettség mérése, visszajelzések gyűjtése

A fogyasztói elégedettség mérése, továbbá a visszajelzések gyűjtése elengedhetetlen a termékfejlesztés szempontjából, mivel ezen adatok alapján lehet a kínálaton vagy esetleg annak minőségén, összetételén változtatni, ahhoz hogy a fogyasztó elégedett legyen az általa igénybe vett szolgáltatással. A tevékenység keretében a desztinációba látogató vendégek elégedettségének, észrevételeinek, véleményének kutatása, felmérése kerül megvalósításra kérdőívek segítségével.